Tarief vennootschapsbelasting (vpb) omlaag

07 feb 2019

Met ingang van 1 januari 2019 bedraagt de vennootschapsbelasting 19%. Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. De eerste schijf wordt dan 19%, de tweede 25%. Vanaf 2020 dalen die tarieven naar 16,5% en 22,55%. In 2021 naar 15% en 20,50%. Bron: Rijksoverheid.nl

lees hier verder

Vrijstelling schenkbelasting kan ook gelden voor kosten van vóór de schenking

31 jan 2019

Wie zijn kind (of iemand anders) belastingvrij een ton wil schenken voor bijvoorbeeld de aankoop of verbouwing van een huis, mag dat bedrag ook geven nadat het geld is uitgegeven. Er is geen regel die zegt dat de schenking aan de uitgave vooraf moet gaan, heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. Die opvallende uitspraak is […]

lees hier verder

Fiscaal ‘handigheidje’ leidt tot bijtelling

22 jan 2019

In de media zijn de afgelopen periode berichten verschenen dat er een voordeel te halen valt door een fiscaal handigheidje met de elektrische auto. Het idee is dat een werknemer zelf een (elektrische) auto leaset en dat vervolgens de werkgever deze kosten vergoedt aan de werknemer onder gelijktijdige verlaging van het brutosalaris. Full Finance plaatst […]

lees hier verder

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

15 jan 2019

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Dit schrijft staatssecretaris Snel in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat. In het voorgestelde alternatief wordt […]

lees hier verder

Lening boven € 500.000 van Directeur-grootaandeelhouder bij eigen BV vanaf 2022 belast

27 dec 2018

De staatssecretaris heeft aangekondigd dat hij een rekening-courantmaatregel gaat uitwerken om excessief lenen van de eigen BV te ontmoedigen. Circa 23.000 aanmerkelijkbelang-houders houders (10% van de lenende aanmerkelijkbelang-houders) lenen op individueel niveau meer dan € 500.000 en in totaal ruim € 30 mld (circa 60% van de totale schuld van a.b.-houders aan hun vennootschappen). Aanmerkelijkbelang-houder […]

lees hier verder

Aanpassingen boekhoudpakket – BTW-tarief van 6% naar 9%

20 dec 2018

De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met ruim 60 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Hieronder volgen per boekhoudsysteem de benodigde aanpassingen en de wijze waarop wij  u hierin kunnen begeleiden. Klik op het logo van uw boekhoudpakket om te kijken of u alle benodigde […]

lees hier verder

Beperking afschrijving vastgoed

13 dec 2018

De afschrijving van panden in eigen gebruik wordt verder aan banden gelegd. Grondslag afschrijving Als de jaarlijkse afschrijving is bepaald, moet er vervolgens worden beoordeeld of de afschrijving wordt belet door de afschrijvingsbeperking voor gebouwen (ART. 3.30A WET IB 2001). Afschrijvingsbeperking De afschrijvingsbeperking maakt een onderscheid tussen gebouwen ter belegging en gebouwen in eigen gebruik […]

lees hier verder

Wet DBA met een jaar uitgesteld naar 2021

06 dec 2018

De nieuwe Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) laat minstens een jaar langer op zich wachten. Problemen rond invoering van een minimumhuurtarief voor zzp’ers vertragen de invoering tot 2021. Dat schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Minister Wouter Koolmees wilde maatregelen invoeren ter bescherming van zzp’ers aan de onderkant en ruimte […]

lees hier verder

Meer belastingvoordelen elektrisch rijden

04 dec 2018

Met onder meer belastingvoordelen en subsidies willen het kabinet en de mobiliteitssector tot 2030 stimuleren dat auto’s op fossiele brandstof verdwijnen en er alleen nog elektrische auto’s rijden. Dat schrijft de NOS, die de hand wist te leggen op nog vertrouwelijke stukken die zijn besproken aan de zogenoemde Mobiliteitstafel, een onderdeel van het Klimaatakkoordoverleg. De […]

lees hier verder

Btw-tariefsverhoging in 2019: Hoe pak je dit aan?

27 nov 2018

Lever jij diensten of goederen die onder het lage btw-tarief vallen? Per 1 januari 2019 wil het kabinet dit tarief van 6% verhogen naar 9%. Het verlaagde btw-tarief is in Nederland van toepassing op veel goederen en diensten. De verhoging kan dus effect hebben op de prijsstelling van verschillende goederen en diensten. Goederen en diensten […]

lees hier verder